အံ့ၾသေနတဲ့ ေၾကာင္ေလး

သူ႕ကိုၾကည့္လိုက္ရင္ အၿမဲတမ္း အံ့ၾသေနတဲ့ပံုပါ။

ေၾကာင္ေလးကို သြားေစခ်င္ေသာ ေနရာ

ေၾကာင္ေလးေတြကို ကိုယ္ဆီ ကိုလာေစခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

ေၾကာင္ေလးေတြ အၿမီးနဲ႕ ဘာေတြး

၀၁. အၿမီးကေလးက ေထာင္ေနရင္

ေၾကာင္ေလးေတြရဲ႕ ခံစားခ်က္

ပံုေလးေတြနဲ႕တကြ ၾကည့္လိုက္ၾကရေအာင္ေနာ္။