ခရီးသြားျခင္းကို ခံုမင္နွစ္သက္တဲ့ သူေတြမွာ ေတြ႔ရတတ္တဲ့ ထူးျခားတဲ့ လကၡဏာေလးေတြ

သင္က ခရီးသြားျခင္းကို ခ်စ္ျမတ္နိုးတဲ့ သူတစ္ေယာက္လား? ဒါဆိုရင္ သူငယ္ခ်င္း၊ မိဘ ေတြက ဘာလို႕ခရီးသြားလဲ ေမးလာတဲ့အေပၚမွာေရာ ဘယ္လို reasons ေလးေတြေပးေလ့ရွိလဲ?

တိုက်ိဳေရာက္ရင္ သြားသင့္ေသာ ေနရာ ၁၀ ခု

တိုက်ိဳၿမိဳ႕ကိုေရာက္ရင္ ဘယ္ေနရာေလးေတြကို သြားသင့္သလဲ။