၀၁. ကိုယ့္အေၾကာင့္း သူမ်ားအေၾကာင္းကို ၾကြားလံုးထုတ္ေနသူမ်ား၏။

၀၂. သူမ်ားေၿပာေနေသာစကားကို မေစာင့္ပဲ ၾကားၿဖတ္ေၿပာတတ္၏။

၀၃. သူေၿပာခ်င္ေသာဟာေတြကို စက္သနတ္ပစ္သလို မနားတမ္းေၿပာေနတတ္၏။

၀၄. မေကာင္းေသာစကား စိတ္ညစ္ဖို႕ေကာင္းေသာအေၾကာင္းေတြကိုပဲ ေၿပာေနတတ္၏။

၀၅. ကိုယ္နဲ႕မသိတဲ့သူေတြရဲ႕အေၾကာင္းကို စာစီၿပီး မနားတမ္းေၿပာေနတတ္၏။

၀၆. ကိုယ္ရဲ႕ ထင္ၿမင္ခ်က္ဆိုတာကို မၾကားရပါ။

၀၇. သူမ်ားမေကာင္းေၾကာင္းဆိုရင္ေတာ့ ရက္ရက္စက္စက္ကို ေၿပာတတ္၏။

၀၈. နားေထာင္သူ နားမလည္ေသာ အေၾကာင္းေတြကို ထပ္ခါတလဲလဲေၿပာေနတတ္၏။

၀၉. ကိုယ္ကၾကိဳက္တဲ့အေၾကာင္းေတြကို ေရဒီယိုလို အပ္ေၾကာင္းထပ္ေအာင္ေၿပာေနတတ္၏။

၁၀. စကားကိုစၿပီးေၿပာေနတဲ့အခါ ကိုယ္ေၿပာမဲ့အေၾကာင္းကို ေမ့ေနတတ္၏။

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. twitter