သင္ဟာ Time Machine အတိ္တ္ကိုၿပန္သြားဖို႔ၿပင္ဆင္ေနပါတယ္။ Time Machine ထဲမွာ သင္နဲ႔အတူလိုက္မယ့္သူကဘယ္သူၿဖစ္မလဲ။

၁.ေခြး
၂.ေၾကာင္
၃.ေမ်ာက္
၄.ၾကြက္

အေၿဖကိုစဥ္းစားခ်ိန္

အေၿဖကိုစဥ္းစားခ်ိန္

အေၿဖကိုစဥ္းစားခ်ိန္

အေၿဖကိုစဥ္းစားခ်ိန္

အေၿဖကိုစဥ္းစားခ်ိန္

အေၿဖကိုစဥ္းစားခ်ိန္

အေၿဖကိုစဥ္းစားခ်ိန္

အေၿဖကိုစဥ္းစားခ်ိန္

ေမးခြန္းရဲ႕အဓိပၸာယ္ကေတာ့ အတိတ္ကိုၿပန္သြားမယ္ဆိုတာက ကိုယ္မွားခဲ့တဲ့အရာကို ၿပန္ၿပင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိတယ္လို႔ဆိုလိုပါတယ္။
ဘာကိုၿပင္ခ်င္တာလဲဆိုတာကေတာ့ ကိုယ္ေရြးထားတဲ့ တိရစာၦန္ေလးေတြ အေပၚမွာ မူတည္ပါတယ္။

၁.ေခြးကိုေရြးတဲ့သူကေတာ့ အလုပ္ထဲမွာေသာ္လည္းေကာင္း သူငယ္ခ်င္းနဲ႕ေသာ္လည္းေကာင္း လူမႈေရးၿပသာနာ ရွိခဲ့တယ္။
ဒီၿပသာနာေလးကို အၿမန္ေၿဖရွင္းၿပီး ေပ်ာ္ေပ်ာ္ရႊင္ရႊင္ ေနခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။

၂.ေၾကာင္ကိုေရြးတဲ့သူကေတာ့ ကိုယ့္ရဲ႕အက်င့္ဆိုးေလးေတြကို ၿပင္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။ဥပမာ - အၿမဲတည္းအိပ္ယာထေနာက္က်တာ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္မ်ားတာ၊ စားၿပီးရင္းစားမိတာ စသည္ၿဖင့္

၃.ေမ်ာက္ကိုေရြးတဲ့သူကေတာ့အတိတ္မွာသူတပါးအေပၚလိမ္ညာခဲ့တဲကိစၥေလးကို ရုိးရုိးသားသားေတာင္းပန္ခ်င္တဲ့ ဆႏၵရွိပါတယ္။

၄.ၾကြက္ကိုေရြးတဲ့သူကေတာ့ အတိတ္မွာ မၾကိဳးစားခဲ့တဲ့အတြက္ ေနာင္တရေနတတ္ပါတယ္။ အလုပ္နဲ႕ပတ္သက္တဲ့ကိစၥ၊ 
ဒါမွမဟုတ္ ေက်ာင္းသားဆိုရင္ စာမဖတ္ခဲ့တဲ့အတြက္ အခုေတာ့ အတိတ္က အေၾကာင္းေၾကာင့္ အက်ိဳးကို ခံစားေနရတတ္ပါတယ္။

Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. Naver