ေၾကာင္ေလးေတြကို ကိုယ္ဆီ ကိုလာေစခ်င္ရင္ ဘယ္လိုလုပ္ရမလဲ။

တကယ္ေတာ့ လြယ္လြယ္ေလးပါ။ သူတို႕ကိုဆဲြေဆာင္နည္းက ၂ မ်ိဳးရွိပါတယ္္။

၀၁. ၾကိဳးကိုသံုးရင္

ၾကိဳးကို အသံုးခ်ၿပီး ပံု၁ ပါအတိုင္း အဝိုင္းေလးလုပ္လိုက္ပါ။ အဲဒီအဝိုင္းေလးထဲကို သူဝင္ထုိင္ပါလိမ့္မယ္။

၀၂. တိပ္ကိုသံုးရင္

တိပ္ကုိ သံုးၿပီး ပံု၂ ပါအတိုင္း အဝိုင္းေလးလုပ္လိုက္ပါ။ အဲဒီအဝိုင္းေလးထဲကို သူဝင္ထိုင္ပါလိမ့္မယ္။

၀၃. အဝိုင္းအၾကီးအေသး

တတ္ႏုိင္ရင္ အဝိုင္းေလးကို ေသးေသးသာလုပ္ရန္ အၾကံၿပဳပါရေစ။ အဝိုင္းကၾကီးေနရင္ ဝင္ခ်င္လိမ့္မည္ မဟုတ္ပါ။

ဗီဒီယိုေလးကိုလည္း ေအာက္မွာ ၾကည့္လို႔ရပါတယ္။

http://www.youtube.com/watch?v=_41OdETrOYU

အိမ္က အခ်စ္ေတာ္ေၾကာင္ကေလးေတြကိုလည္း စမ္းၾကည့္လိုက္ပါေနာ္။


Chelmo Team