မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ရဲ႕ ပံုပန္းသြင္ျပင္မွာ ေယာက်ာ္းေလးေတြ ပိုသတိျပဳမိ၊ပိုနွစ္သက္မိတဲ႔ေနရာေလးေတြကို စစ္တမ္းေကာက္ၾကည့္လိုက္တဲ့အခါ နံပါတ္ ၁ ခ်ိတ္တဲ့ေနရာကေတာ့

.
.
.
.
.
.
(၁၅)နား                       > 0.7%

(၁၄)နွာေခါင္း                 > 0.7%

(၁၃)လက္                     > 0.6%

(၁၂)ဝမ္းဗိုက္ၾကြက္သား     > 01%

(၁၁)အသားအေရာင္         > 01%

(၁၀)ေျခဖ်ား၊ေျခဖဝါး          > 01%

( ၉) ေျခသည္း၊လက္သည္း > 01%

( ၈ )အဝတ္အစား            > 04%

( ၇ )အျပံဳး                     > 05%

( ၆ )ႏႈတ္ခမ္း                  > 06%

( ၅ )မ်က္လံုး                   > 07%

( ၄ )ဆံပင္                      > 11%

( ၃ )ေျခေထာက္               > 19%

( ၂ )တင္                         > 20%

( ၁ )ရင္                           > 22%

ဆိုျပီးေတာ့ ရာခိုင္ႏႈန္းအနည္း မွ အမ်ားအလိုက္ေတြ႔႔ရပါတယ္။ ေကာင္ေလးေတြအေနနဲ႔ေတာ့ ဒီအတိုင္းဟုတ္/မဟုတ္သိပါလိမ့္မယ္။

#ChelmoTeam

#Life