ညေနမူးလာရင္ ၿဖစ္ေပၚလာတဲ့ အမူအရာအေပၚမွာမူတည္ၿပီးေတာ့ ကိုယ့္ခ်စ္သူ၊သူငယ္ခ်င္း အေၾကာင္းသိနိုင္ပါတယ္။

ေလ့လာၾကည့္လိုက္ေတာ့ေနာ္..........

★ ဟက္ဟက္ပက္ပက္ကို ရယ္ေမာေနတယ္ > ရုိးသားၿပီး တည္ၾကည္ေသာသူ။

★ ေတမိၿဖစ္ေနတယ္ > တခုခုကို စိုးရိမ္ေနၿပီး အၿမဲတမ္း စိတ္ပူတတ္ေသာသူ။

★ သီခ်င္းဆိုေတာ္တယ္ > အၿမဲတမ္း လူတိုင္းနဲ႕ တည့္ေအာင္ေပါင္းႏုိင္သူ။

★ ဟုိလူ႔ကို ရစ္ ဒီလူ႕ကိုရစ္ေနတယ္ > သူ႔ကို ပတ္ဝန္းက်င္က ဘယ္လိုထင္သလဲဆိုတာကို အၿမဲတမ္းစဥ္းစားေနေသာသူ။

★ ထုိင္ခံုနဲ႔ကစားေနတယ္ > ကိုယ္ကိုကိုယ္ ယံုၾကည္မူမရွိသူ။

★ မတုန္မလႈပ္ပဲ ထုိင္ေနတယ္ > အရာရာကို ေအးေအးေဆးေဆး စဥ္းစားဆံုးၿဖတ္တတ္သူ။

★ ထုိင္ငိုေနတတ္တယ္ > တခုခုကို အလိုမက် ၿဖစ္ေနေသာသူ။

#Chelmo Team

#Life