(၁) ရာခိုင္ႏႈန္းေသာ လူေတြသာ ပံုထဲက တိရစာၦန္ေလးကို ခန္႔မွန္းနိုင္ပါတယ္တဲ့။ သင္ေရာအဲဒီထဲက တစ္ေယာက္လား ?

.
.
.
.
.
.
. စဥ္းစားရခက္ေနတယ္ဆိုရင္ေတာ့ hints ေလးေတြေျပာျပေပးပါမယ္။
♣ ပံုထဲက လူရဲ႔ႏွာေခါင္းက တစ္မ်ိဳးျဖစ္မေနဘူးလား?
♣ ဒီလူၾကီးရဲ႕ ဘယ္ဘက္နားကေရာ သာမန္လူေတြမွာေတြ႔တဲ့ နားမ်ိဳးဟုတ္ရဲ႔လား ?
♣ ျပီးေတာ့ မ်က္လံုးေတြကေရာ အဲေလာက္ေခါက္ခ်ိဳးညီေနပါ့မလား ?

အေျဖသိပီဆိုရင္ေတာ့ comment မွာေျဖခဲ့ေနာ္။ အေျဖမွန္တဲ့သူက အာရံုစူးစိုက္မႈေကာင္းတဲ့သူ၊ ထိုးထြင္းသိျမင္တတ္သူတစ္ဦးျဖစ္ပါတယ္တဲ့။

အေျဖမွန္ကို မနက္ျဖန္က်ရင္ ဒီ post ရဲ႕ comment မွာပဲေျပာျပေပးမယ္ေနာ္။

#ChelmoTeam