Happy Father's Day Photo Contest စၿပီေနာ္။

☆ ေလွ်ာက္လႊာတင္ရန္ -> https://basicfront.easypromosapp.com/p/926300

အထက္တြင္ေဖာ္ၿပထားေသာ Entry Link တြင္ ေလွ်ာက္လႊာတင္ႏိုင္ၿပီး အေသးစိတ္အခ်က္အလက္မ်ားကို ေလွ်ာက္လႊာ (Entry Page) တြင္ေလ့လာ ၾကည့္ရႈ႕ႏုိင္ပါသည္။

ေလွ်ာက္လႊာပိတ္မည့္အခ်ိန္ -> 10.6.2018 - 18:00 ( Sunday )

☆ မွတ္ခ်က္

၀၁. ေလွ်ာက္လႊာတြင္ Facebook Account ၏ Profile ပံုကို အသံုးၿပဳမည္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ မိမိပံုမဟုတ္ေသာ ရႈခင္းပံုမ်ား၊ ကာတြန္းပံုမ်ားထည့္သြင္းထားသူမ်ားကို ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။

၀၂. ေလွ်ာက္လႊာတြင္ Facebook Account ၏ နာမည္ကို အဂၤလိပ္္စာၿဖင့္သာ နာမည္ေပးရန္အၾကံၿပဳပါသည္။

၀၃. ေလွ်ာက္လႊာတြင္ လိုအပ္ေသာ အခ်က္အလက္မ်ားကို ၿဖည့္သြင္းခ်ိန္တြင္ အဂၤလိပ္ဘာသာၿဖင့္သာ ေရးသားေပးရန္ လိုအပ္ပါသည္။

Step -1-

MamyPoko Myanmar Facebook Page တြင္ၿပိဳင္ပဲြဝင္ေလွ်ာက္လႊာႏွင့္ၿပိဳင္ပဲြဝင္ကေလး၏ ဓါတ္ပံု *1 ကိုတင္ေပးရပါမည္။ *1 သားသား/မီးမီးႏွင့္အတူ ေဖေဖနဲ႕ရုိက္ထားတဲ့ပံုကို ေပးပို႔ရမွာပါ။ သတိထားရန္အခ်က္မွာ အေဖမ်ားေန႔ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ ေဖေဖ ႏွင့္ သားသား၊မီးမီး မ်ားသာ ပါဝင္ရမွာၿဖစ္ၿပီး ေမေမမ်ား ပါဝင္ခြင့္ရွိမည္ မဟုတ္ပါ။

Step -2-

ေနာက္ဆံုး ေရြးခ်ယ္ခံရသူ(၅)ဦး MamyPoko Myanmar Page တြင္ေဖာ္ၿပေပးသြားပါမည္။ အထူးဆုလက္ေဆာင္ကေတာ့ June 17 တနဂၤေႏြေန႔တြင္ က်ေရာက္မယ့္ အေဖမ်ားေန႔မွာ Lotte Hotel ရဲ႕ Sunday Brunch Ticket ကို (၁) ဦး လွ်င္ (၂) ေစာင္ ရရွိမွာ ၿဖစ္ပါတယ္။ Sunday Brunch Buffet Ticket (၂)ေစာင္ တြင္ ေဖေဖ၊ေမေမနဲ႕အတူ(၆)ႏွစ္ေအာက္ သားသား၊ မီးမီး (၂)ဦး လိုက္ပါသံုးေဆာင္ႏုိင္မည္ၿဖစ္ပါတယ္။ 

 - ၿပိဳင္ပဲြဝင္စည္းကမ္းမ်ား -

- ေမြးကင္းစမွ(၃)ႏွစ္အတြင္း သားသားမီးမီးတို႔ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။

- သားသား/မီးမီးႏွင့္အတူ ေဖေဖနဲ႕ ရိုက္ထားတဲ့ ပံုေလးေတြကို ပို႔ေပးရမွာပါ။ သတိထားရန္အခ်က္ကေတာ့ ေဖေဖ(တစ္ေယာက္) ထဲနဲ႕အတူ သားသား မီးမီး ေလးေတြပံုသာ လက္ခံမွာပါရွင္။

- ၿပိဳင္ပဲြဝင္(၁)ဦးလွ်င္ မိမိစိတ္တိုင္းက်ဓါတ္ပံုကို(၁)ၾကိမ္သာပို႔ၿပီး ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ႏုိင္ပါသည္။ အၿခားေသာ Account မ်ားမွတဆင့္ ၿပိဳင္ပဲြဝင္ဓါတ္ပံုမ်ားကို အၾကိမ္ၾကိမ္ ပို႔လာပါက ထည့္သြင္းစဥ္းစားမည္မဟုတ္ပါ။ ညစ္ညမ္းေသာ ရည္ရြယ္ခ်က္ၿဖင့္ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ေသာ ပံုမ်ားကို ပယ္ဖ်က္ပါမည္။ ပယ္ဖ်က္ခံရသူ၏ ဓါတ္ပံုကို MamyPoko Myamar Facebook Page တြင္ေဖာ္ၿပၿခင္းမရွိသလို ပယ္ဖ်က္ေၾကာင္းကိုလည္း အေၾကာင္းၾကားမည္ မဟုတ္ပါ။

- ၿပိဳင္ပဲြဝင္ကာလအတြင္း ၿဖစ္ေပၚလာေသာ ကိစၥရပ္မ်ားကို ၿပိဳင္ပဲြဝင္ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားအေပၚတြင္ မူတည္၍ Mycare Unicharm Company ၏ၿပိဳင္ပဲြက်င္းပေရးေကာ္မတီမွ စဥ္းစားဆံုးၿဖတ္ပါမည္။

- ၿမန္မာၿပည္တြင္း ေနထိုင္သူမ်ားသာ ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ရွိသည္။ Unicharm မိသားစုမ်ားႏွင့္အတူ အၿခားသက္ဆိုင္ေသာ Company မ်ားမွ မိသားစုဝင္မ်ား ဝင္ေရာက္ယွဥ္ၿပိဳင္ခြင့္ မရွိပါ။

Hotline : 09 9649 57212

#MamyPokoMyanmar
#HappyFatherDayPhotoContest