တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေသဆံုးသြားတဲ့ သူ႕ရဲဲ႕သခင္ကို ေနာက္ဆံုး ႏူတ္ဆက္ေနတဲ့ ရဲေခြးေလး ဖီကို။

သူ႕သခင္ေသသြားတာကို လက္မခံေသးတဲ့အတြက္ တာဝန္ရွိသူေတြက ေနာက္ဆံုးအခ်ိန္မွာ ေတြ႕ေပးဖို႕စီစဥ္ေပးခဲ့ပါတယ္။

သူ႔ရဲ႕မ်က္ႏွာေလးကလူေတြလုိပဲဝမ္းနည္းၿခင္းေတြနဲ႔ၿပည့္ႏွင့္ေနတယ္ဆိုတာကို ဓါတ္ပံုေလးကို ၾကည့္ရင္ေတြ႔ရမွာပါ။သူကေတာ့ သူူ႕သခင္ရဲ႕မိသားစုနဲ႕ အတူတူေနထိုင္သြားမယ္လို႕သိရပါတယ္။

 

#ChelmoTeam

#Life