၅၀ နွစ္ေျမာက္ မဂၤလာနွစ္ပတ္လည္ေန႔မွာ ဇနီးသည္ျဖစ္သူက ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ေျပာလိုက္ပါတယ္။

"ကၽြန္မတို႔နွစ္ေယာက္ရဲ႕ မဂၤလာ နွစ္ပတ္လည္ အထိမ္းအမွတ္အေနနဲ႔ ရွင္ေမးလိုတဲ့ ဘယ္လိုေမးခြန္းမ်ိဳးျဖစ္ျဖစ္ ေမးခြန္းတစ္ခုေမးပါ။ ကၽြန္မ မကြယ္မဝွက္ပဲ အမွန္အတိုင္း ေျဖေပးမယ္"

အဲဒီေတာ့ ခင္ပြန္းျဖစ္သူက ...

"ေကာင္းျပီေလ၊ ငါ့ကို စိတ္ပင္ပန္းေစတာေတာ္ေတာ္ၾကာေနျပီျဖစ္တဲ့၊ အရင္ကေမးဖို႔လဲ မရဲဝ့ံခဲ့တဲ့ ေမးခြန္း....ငါတို႔ကေလး ၈ ေယာက္ထဲမွာ တစ္ေယာက္ကလြဲရင္ က်န္တဲ့ကေလးအကုန္လံုးက ပံုပန္းသြင္ျပင္ အားလုံးတူညီၾကတယ္။ သူတစ္ေယာက္ထဲ ဘာလို႔လံုးဝကြဲထြက္ေနလဲ ဆိုတာငါနားမလည္နိုင္ဘူးျဖစ္ေနတယ္။ က်န္တဲ့သူေတြနဲ႔မတူပဲ သူ႔ရဲ႔အေဖက တစ္ျခားတစ္ေယာက္မ်ား ျဖစ္ေနမလား"

အမ်ိဳးသမီးက အေတာ္ၾကာ ျငိိမ္သက္သြားခဲ့တယ္။ ခင္ပြန္းျဖစ္သူကို ေသခ်ာမၾကည့္ဝ့ံေတာ့ဘဲ သူမေျဖးေလးစြာနဲ႔ပဲျပန္ေျဖလိုက္တာကေတာ့..

"မွန္ပါတယ္၊ သူ႔ရဲ႔အေဖက တစ္ျခားတစ္ေယာက္ပါ။"

ခင္ပြန္းျဖစ္သူက (စိတ္ပ်က္) အံ့အားသင့္သြားခဲ့တယ္။ "ေကာင္းျပီေလ၊ ငါသိရမွျဖစ္မယ္၊ အဲဒီကေလးရဲ႕ အေဖကဘယ္သူလဲဆိုတာ အခုခ်က္ခ်င္းေျပာ"

ေနာက္တစ္ဖန္ ဇနီးသည္က ခင္ပြန္းသည္ကို မၾကည့္ဝံ့ပဲ စိတ္ေသာကေရာက္ေနဟန္နဲ့ အတန္ၾကာျငိမ္သက္ေနခဲ့ပါတယ္။ ျပီးေတာ့မွ အမ်ိဳးသမီးျပန္ေျဖလိုက္တာက

"အဲဒီကေလးရဲ႔ အေဖက ရွင္ပါပဲ " ................

#ChelmoTeam

#funny