ပေရာ္ဖက္ဆာတစ္ေယာက္က အတန္းထဲမွာ အိမ္ေထာင္ျပဳျခင္းနဲ႔ ပတ္သတ္တဲ့ အေၾကာင္းကို စကားလက္ဆံုက်ကာ ေဆြးေႏြးေနၾကပါတယ္။

ပေရာ္ဖက္ဆာ......."ပါပူး..ဘယ္လိုမိန္းမမ်ိဳးကို ဇနီးအျဖစ္ေရြးခ်ယ္ခ်င္လဲ?"

ပါပူး..................."ေငြေသာ္တာ လမင္းနဲ႔တူတဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးကိုသာ ဇနီးအျဖစ္လက္ထပ္ယူခ်င္ပါတယ္..ဆရာ"

ပေရာ္ဖက္ဆာ......."ဘယ္ေလာက္ေတာင္ေကာင္းလိုက္တဲ့ ေရြးခ်ယ္မႈလဲ..မင္းရဲ႕ အမ်ိဳးသမီးကို လမင္းၾကီးလို ျမင္သူတိုင္းမ်က္စိပသာဓ ေအးျမေစျပီး တည္ျငိမ္ ေစခ်င္တာေပါ့။ "

ပါပူး...................နိုး..နိုး..အဲဒီလိုမဟုတ္ဘူးဆရာ..။

ပေရာ္ဖက္ဆာ.....".အို႕..ဒါဆိုရင္ မင္းက လမင္းၾကီးလို မို႕မို႕ေဖာင္းေဖာင္း ဝကစ္ကစ္ေလးနဲ႔ ျဖဴစင္တဲ့သူမ်ိဳးကို လိုခ်င္တာလား? "

ပါပူး................ " အဲဒါလဲ မဟုတ္ေသးဘူး..ဆရာ"

ပေရာ္ဖက္ဆာ....."အို..ဒါဆို စႏၵလမင္းလို လွပျပီး အသားအေရတင့္တယ္တဲ့ အမ်ိဳးသမီးမ်ိဳးနဲ့ လက္ထပ္ခ်င္တာေပါ့?"

ပါပူး................"နိုးနိုး...ဆရာ ကၽြန္ေတာ္က သူမကို လမင္းၾကီးနဲ႔ အတိအက် ထပ္တူေစခ်င္တာဗ်..ညအခ်ိန္မွ ေရာက္လာျပီး မနက္ေရာက္တာနဲ႔ ကြယ္ေပ်ာက္သြားေစခ်င္တာပါ.ဆရာ"

                      ပေရာ္ဖက္ဆာမွာ မွင္တက္ဆို႕နစ္သြားပါေလေတာ့တယ္................

#ChelmoTeam

#funny