ညေနခင္းတစ္ခုမွာ အဘိုးအိုတစ္ေယာက္က သူမေရာက္တာၾကာျပီျဖစ္တဲ့ ေရကန္ငယ္တစ္ခုကို သြားေရာက္ၾကည့္ဖို႔ဆံုးျဖတ္ခဲ့ပါတယ္။

အျပန္မွာ သစ္သီးတစ္ခ်ိဳ႕ကို ျပန္သယ္လာဖို႔အတြက္ ငါးဂါလံဆံ့ ဆြဲပံုးတစ္ခုကို ဆြဲယူလာခဲ့ တယ္။

ေရကန္ငယ္နဲ႔ နီးကပ္လာတဲ့ အခါမွာ အူျမဴးေပ်ာ္ရႊင္စြာနဲ႔ ေအာ္ဟစ္ေနၾကတဲ့ အသံေတြကိုသူၾကားလိုက္ရတယ္။

ေရကန္ငယ္နားကို ေရာက္လာတဲ့ အခါမွာေတာ့ အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးတစ္စုက သူ႕ရဲ႕ေရကန္ငယ္ေလးထဲမွာ ငံုံ႕လွ်ိဳးလိုက္ေဆာ့ကစားလိုက္နဲ႕ ေနၾကတာကို သူေတြ႕ခဲ့တယ္။ ဒါနဲ႔ အမ်ိဳးသမီးေတြကို သူေရာက္ရွိေနေၾကာင္းသတိျပဳမိေစခဲ့တယ္။

အမ်ိဳးသမီးငယ္ေလးေတြ လန္႕ျဖတ္သြားၾကျပီးေတာ့ ေရကန္ရဲ႕ပိုနက္တဲ့ ေနရာကို ေရာက္သြားၾကတယ္။ သူတို႔ထဲကတစ္ေယာက္ အဘိုးအိုကို ေအာ္ေျပာလိုက္တာက..

"ရွင္ထြက္မသြားမခ်င္း ကၽြန္မတို႔ တက္လာမွာမဟုတ္ဘူး"

ဒါနဲ႔ အဘိုးအိိုက မ်က္ေမွာင္ၾကဳတ္ျပီးေတာ့ "ငါဒီကို လာခဲ့တာ မင္းတို႔အဝတ္ဗလာနဲ႔ ေရကူးတာၾကည့္ဖို႕မဟုတ္သလို အဝတ္ဗလာနဲ႔ ေရကန္ထဲကတက္လာတာလဲၾကည္႕ဖို႔မဟုတ္ဘူးကြ"။ ဆြဲပံုးကို ဆြဲထားရင္း သူဆက္ေျပာလုိက္တာက ...

" ငါဒီကို ေရာက္လာတာ မိေခ်ာင္းအစာေကၽြးဖို႔".............

#ChelmoTeam

#Fun