ၾကီးမားလွတဲ့ ေစ်းဝယ္ကုန္တိုက္ၾကီးတစ္ခုမွာ အမ်ိဳးသားတစ္ေယာက္က သိပ္ကိုလွပလြန္းတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္အနားကိုု ခ်ဥ္းကပ္ျပီး

"မင္းျမင္တဲ့ အတိုင္း ဒီ Supermarket ထဲမွာ ငါ့ဇနီးကို မ်က္ျခည္ပ်က္သြားျပီး ရွာမေတြ႔ဖူးျဖစ္ေနတယ္။ ဒါေၾကာင့္ မင္းငါ့ကို မိနစ္အနည္းငယ္ေလာက္စကားေျပာေပးနိုင္မလား ?"

အမ်ိဳးသမီး...."ဘာဆိုင္လို႔လဲရွင္"

အမ်ိဳးသား...."ဘာ့ေၾကာင့္လဲဆိုေတာ့ လွတဲ့ အမ်ိဳးသမီးတစ္ေယာက္ေယာက္နဲ႕ စကားေျပာတဲ့ အခ်ိန္တိုိင္း ငါ့ဇနီးက ဘယ္ကမွန္းမသိျပန္ေပၚလာတတ္တယ္ေလ"

 

#ChelmoTeam

#fun