"ဓူဝံၾကယ္ ဆိုတာ ဘယ္ဟာလဲဟင္ ဘိုးဘိုး" 

"ဟိုး......ေတာင္ဘက္က ၾကယ္နီနီၾကီးဟာ ဓူဝံၾကယ္ေပါ့ ေျမးရဲ႕"
"ဟင္...ေက်ာင္းမွာ ဆရာမကေျပာေတာ့ ဓူဝံၾကယ္ဟာ ေျမာက္အရပ္မွာရွိတယ္ဆို"
"ရႈး....ဘယ္သူမွ ေလွ်ာက္မေျပာေလနဲ႕၊ ဓူဝံၾကယ္ ေတာင္ဘက္ကို ေျပာင္းသြားတာ တစ္ပတ္ေလာက္ပဲ ရွိေသးတယ္ ေျမးရဲ႕"

Credit-ရဲစတိုင္းဧ။္ ဟာသမ်ားစုစည္းမႈ
#ChelmoTeam