" အခု ကၽြန္ေတာ္ အရြယ္ေရာက္ျပီ ေဖေဖ၊ လြတ္လပ္မႈ၊ စြန္႔စားမႈ၊ မိန္းမလွလွရလိုမႈေတြဟာ ကၽြန္ေတာ္တို႕လိုလူငယ္ေတြရဲ႕ လိုလားခ်က္ပါပဲ။ ဒါေတြကို စိတ္ဝင္စားမိလို႕ ေဖေဖ႕ အေနနဲ႕ ဆူမယ္ဆိုရင္ အိမ္မွာမေနဘူး၊ ဆင္းသြားမယ္ဗ်ာ"

"ငါ႕ကိုလည္း ေခၚသြားပါကြာ၊ ေဖေဖကလည္း သားသေဘာနဲ႕ ထပ္တူပါပဲ"

 

Credit-ရဲစတိုင္းဧ။္ဟာသမ်ားစုစည္းမႈ

#ChelmoTeam