"မင္းကို မေန႕က မင္းသမီး ေမြးေန႕ဧည္႕ခံပြဲ အေၾကာင္း သတင္းယူခိုင္းလိုက္တာ တစ္ေနကုန္ျပန္ေပၚမလာဘူး။ ဘာျဖစ္လို႕လဲ"

"ဒီလိုပါ အယ္ဒီတာၾကီးရယ္၊ ေမြးေန႕ပြဲက်င္းပမဲ့ ဟိုတယ္ကိုအသြားမွာ ကားခ်င္းတိုက္လို႕ မင္းသမီးေဆးရံုတင္လိုက္ရတယ္။ အဲဒါ ဧည္႕ခံပြဲ မက်င္းပျဖစ္ေတာ့တာနဲ႕ ဘာသတင္းမွ ယူစရာမရွိေတာ့တာေၾကာင့္ တိုက္ကို ျပန္မလာေတာ့တာပါ"

 

Credit- ရဲစတိုင္းဧ။္ဟာသမ်ား စုစည္းမႈ

#ChelmoTeam