"ေတာက္-နာသကြာ ရုပ္ရွင္ရံုထဲမွာ ဒီေလာက္ၾကာေအာင္ မီးပ်က္မယ္မွန္းသိရင္ အခ်စ္ရဲ႕မ်က္နွာေလးကို တဝၾကီး နမ္းပစ္တာေပါ႕၊ အခုေတာ့ မီးကျပန္လာေနျပီ"

"ဟင္....ဒါျဖင္႕ မီးျပတ္တုန္းက လာနမ္းတာ ကိုကို မဟုတ္ဘူးေပါ့ေနာ္"

 

Credit- ရဲစတုိင္းဧ။္ဟာသမ်ား စုစည္းမႈ

#ChelmoTeam