"သားသားေလးက သံုးရက္ပဲရေသးတယ္။ အေၾကာကျဖင္႕ ဖေအနဲ႕ ခၽြတ္စြတ္ "

"ဘာျဖစ္လို႕လဲ မိန္းမရဲ႕"

"ဒီမွာၾကည္႕ပါလား၊ ကၽြန္မကျဖင္႕ စကားေျပာလို႕ မျပီးေသးဘူး၊ သူကအိပ္ေပ်ာ္ေနျပီ"

 

Credit- ရဲစတိုင္းဧ။္ဟာသမ်ား စုစည္းမႈ

#ChelmoTeam