မိန္းကေလးတစ္ေယာက္မွာ ၁ လအတြင္းမွာ စိတ္အေၿခအေနက အမ်ိဳးမ်ိဳးကို ေၿပာင္ေနတာေနာ္။

မိန္းကေလးေတြ ၁ လတာ အတြင္း စိတ္ေတြေၿပာင္းေနတယ္ဆိုတာက ခႏၶာကိုယ္ထဲက မိန္းကေလး ဟိုမုန္း အေၿခအေနေၾကာင့္ပါ။

၁ လ အတြင္း မွာ စိတ္ကေလ ၄ ၾကိမ္ေတာင္ ေၿပာင္းတာေနတာပါ။

ပထမ - အကုန္လံုးကို လက္ေၿမာက္အရႈံးေပးခ်င္ေလာက္ေအာင္ အရာရာကို ေမ့ထားခ်င္တဲ့ ၁ ပတ္

ဒုတိယ - ေပ်ာ္လိုက္တာ၊ ေနလို႔ထိုင္လို႔ေကာင္း၊ ကိုယ့္ရဲ႕ပတ္ဝန္းက်င္က ထြန္းလက္ေတာက္ေၿပာင္ေနတဲ့ ၁ ပတ္

တတိယ - စိတ္ေတြတည္ၿငိမ္ ေအးခ်မ္းၿပီး အေရးၾကီးတဲ့ ဆံုးၿဖတ္ခ်က္ေတြကို စဥ္းစားႏိုင္တဲ့ ၁ ပတ္

စတုတၱ - ၿမင္ရသမွ်၊ ၾကားရသမွ်ေတြ၊ ကိုယ္လုပ္ေနတာေတြကို စိတ္ေက်နပ္မႈမရွိ၊ေတာသူပုန္ထေနတဲ့ ၁ ပတ္

ဒီလို အေနအထားကို သိထားေပးမယ္ဆိုရင္ မိန္းကေလးေတြကို ပိုၿပီး နားလည္ေပးႏိုင္မွာပါ။

#ChelmoTeam
#Carewoman
#Life