၀၁. ကိုယ္လည္း လိုခ်င္တာေၾကာင့္ မနာလိုၿဖစ္တာပါ။

၀၂. တစ္ေယာက္တည္း ခံစားရလြန္းလို႕ မနာလိုၿဖစ္တာပါ။

၀၃. ကိုယ့္ကိုကိုယ္ အားမရလို႕မနာလိုၿဖစ္တာပါ။

၀၄. ဝမ္းနည္းလြန္းအားၾကီးလို႕ မနာလိုၿဖစ္တာပါ။

၀၅. မနာလိုတဲ့အလုပ္က အက်င့္ၾကီးၿဖစ္ေနလို႕ပါ။

၀၆. ခ်စ္လြန္းလို႕ မနာလိုၿဖစ္တာပါ။


Happiness Is To You
Chelmo Team
Ref. Iine Iine