၀၁.စားပဲြေပၚမွာရွိတဲ့ပစၥည္းကို ခဏခဏကိုင္လိုက္ခ်လိုက္လုပ္ေနတယ္။

စားပဲြေအာက္ကို ခဏခဏၾကည့္ေနတတ္တယ္။

၀၂.ေရွ႕ဆံပင္နဲ႔ မ်က္ႏွာကို မၿမင္ရေအာင္ ဖံုးထားတယ္။

၀၃.အိတ္ထဲကေနပစၥည္းေတြကိုတခုၿပီးတခုထုတ္လိုက္သြင္းလိုက္လုပ္ေနတယ္။

၀၄.ကုိယ္ေၿပာေနတဲ့စကားကို ၃ၾကိမ္ထက္ ေခါင္းညိမ့္တတ္တယ္။

၀၅.စကားေၿပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ဖုန္းလာရင္ ၿပံဳးၿပံဳးၾကီးနဲ႔ ဖုန္းကို ၿမန္ၿမန္ကိုင္တတ္တယ္။

၀၆.စကားေၿပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ ခ်က္ခ်င္း လက္နဲ႔တားၿပီး ေၿပာေနတဲ့စကားကို ရပ္ခိုင္းတယ္။

၀၇.စကားေၿပာေနတဲ့အခ်ိန္မွာ မ်က္လံုးကို မိွတ္ၿပီး နားေထာင္တတ္တယ္။ခဏခဏ မ်က္ေတာင္ခတ္ေနတယ္။

၀၈.မ်က္စိကို ေမွးၿပီးၾကည့္တတ္တယ္။

၀၉.ရယ္စရာမေၿပာပင္မဲ့လည္း ရယ္ေနတတ္တယ္။

၁၀.အက်ၤီေပၚမွာ ေပေနတာမရွိပဲနဲ႔ ခဏခဏခါေနတတ္တယ္။

အေပၚက အခ်က္ေလးေတြက သူ႔ဆိုမွာေတြ႔ေနရမယ္ဆိုရင္ေတာ့ တခုခုေတာ့ တခုခုပါပဲ။

Happiness Is To You
Chelmo Team