အခ်စ္ေရးဆိုတာလည္း ေရလႈိင္းလိုပါပဲ။ အတက္နဲ႕အက်ဆိုတာ ရွိတတ္ပါတယ္။

အခ်စ္ေရးမွာ အဆင္ေၿပေစရန္ ဘယ္လုိအခ်က္ေလးေတြကို လိုက္နာသင့္သလဲ?

၀၁. အေတြးမလြန္ပါေစနဲ႕။

၀၂. လိုအပ္သည္ထက္ပိုၿပီး မလိုက္ေလ်ာပါနဲ႕။

၀၃. လိုခ်င္ေသာဆႏၵေတြ သိပ္မမ်ားပါေစနဲ႕။

၀၄. သူ႕အေပၚမွာပဲ အၿပစ္ပံုမခ်ပါနဲ႕။

၀၅. စိတ္အလိုမလိုက္မိပါေစနဲ႕။

၀၆. သူ႔ကို သိပ္မခ်ဳပ္ခ်ယ္ပါနဲ႕။

၀၇. သူ႕ကို အထင္မေသးပါနဲ႕။

၀၈. မလိုအပ္တာေတြကို မလုပ္ပါနဲ႕။

၀၉. ကုိယ္တစ္ေယာက္တည္း ခံစားေနရတယ္လို မထင္ပါနဲ႕။ အားလံုးအတူတူပါ။

၁၀. သူနဲ႔ကိုယ္နဲ႔ၾကားမွာ မၿမင္ရေသာ စည္းတစ္ခုရွိပါေစ။

၁၁. သူ႕ကို သိပ္လည္းမယံုပါနဲ႕။

၁၂. သိပ္လည္း မခၽြဲမိပါေစနဲ႕။

၁၃. ေက်းဇူးသိတတ္ဖို႔ မေမ့ပါနဲ႕။

၁၄. ခ်စ္တယ္ဆိုတာကိုလည္း မေမ့သြားပါေစနဲ႕။

#ChelmoTeam

#Love