★ ေယာက်ၤားေလးက ခ်စ္တယ္ လို႔ လိမ္ေၿပာတတ္တယ္

★ မိန္းကေလးက မုန္းတယ္ လို႔ လိမ္ေၿပာတတ္တယ္

★ မိန္းကေလးေတြက ရင္ထဲမွာတသက္လံုးမွတ္ထားေစခ်င္တဲ့အေၾကာင္းကို ေယာက်ၤားေလးေတြက ေမ့တတ္တယ္
★ ေယာက်ၤားေလးေတြက ေမ့ေစခ်င္တဲ့အေၾကာင္းကို မိန္းကေလးေတြက တသက္လံုးမေမ့ပါ

★ မိန္းကေလးေတြက ကိုယ့္ရဲ႕ေယာက်ၤားကို ဘယ္ေတာ့မွ မယံုၾကည္ႏုိင္သလို
★ ေယာက်ၤားေလးေတြက မိန္းကေလးေတြရဲ႕ ပတ္ဝန္းက်င္မွာရွိတဲ့ ေယာက်ၤားေလးေတြကို မယံုၾကည္ပါ

★ ေယာက်ၤားဆိုတာ လူၾကီးေယာင္ေဆာင္တဲ့ ကေလးၿဖစ္ၿပီးေတာ့
★ မိန္းကေလးေတြဟာ ကေလးေယာင္ေဆာင္တဲ့ လူၾကီးေတြပဲၿဖစ္ပါတယ္

#ChelmoTeam

#Love