၀၁.စိတ္ညစ္ၿပိီး ဘာမွမလုပ္ခ်င္ေတာ့တဲ့အခါ ေကာင္းကင္ကိုၾကည့္ပါ။ ေကာင္းကင္ၾကီးက တကမာၻလံုးနဲ႕ ဆက္ေနတာေနာ္။

2014/08/24


ဓာတ္ေလွကားကုမၸဏီေပၚ မူတည္ၿပီး အထပ္မွားတက္ရင္ Cancel လုပ္နည္းက အမ်ိဳးမ်ိဳးရွိပါတယ္။ Cancel လုပ္နည္းကိုသိထားရင္ေတာ့ အခ်ိန္ကုန္သက္သာမွာ အမွန္ပါ။

2014/08/24


၀၁. ဘာမွမဟုတ္တဲ့ကိစၥေလးအတြက္လည္း လိမ္ညာေၿပာဆိုတတ္လာတဲ့အခ်ိန္

2014/08/24

၂၀၁၂ႏွစ္စက္တင္ဘာလ၃ရက္မွာ အေမရိကန္ႏုိင္ငံ နယူးဂ်ာစီၿပည္နယ္မွာေနတဲ့ အိုင္ရလန္လူမ်ိဳး အေမရိကန္ႏုိင္ငံသား 

2014/08/24

ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာမွဲ႕ကိုသာမွဲ႕ဟု ဆိုလိုပါသည္။ေဗဒင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ၿဖစ္မည္ဟု မဆိုလိုပါ။

2014/08/24


ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာမွဲ႕ကိုသာမွဲ႕ဟုဆိုလိုပါသည္။ ေဗဒင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ ၿဖစ္မည္ဟုမဆိုလိုပါ။

2014/08/24


ထင္ထင္ရွားရွားရွိေသာမွဲ႕ကိုသာမွဲ႕ဟုဆိုလိုပါသည္။ေဗဒင္ၿဖစ္ေသာေၾကာင့္ လက္ေတြ႔ၿဖစ္မည္ဟုမဆိုလိုပါ။

2014/08/24


၀၁.ၿပံဴးႏိုင္တယ္ဆိုတာ ေပ်ာ္ေနလို႕ပါ

2014/08/24


၀၁.ခ်စ္တယ္ဆိုတာကိုမေမ့ပါနဲ႕

2014/08/24


သမီးဘဝမွာ ေမေမဟာ

2014/08/24


၀၁.သူ႔ကိုခ်စ္လို႕ မေၿပာႏုိင္တဲ့စကားေတြရွိတယ္

2014/08/24
Load More