ဝက္ၿခံေပါက္တဲ့ေနရာကို ၾကည့္လိုက္ရင္ ကိုယ္ခႏၶာရဲ႕ ဘယ္ေနရာက အားနည္းေနလဲသိရမွာပါ။

2014/08/26


မိန္းကေလးေတြမွာ ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ခႏၶာအခ်ိဳးအစားကို အၿမဲထိန္းသိမ္းေနဖို႔ လိုအပ္မယ္လို႔ထင္ပါတယ္။

2014/08/26


တာဝန္ထမ္းေဆာင္ရင္း ေသဆံုးသြားတဲ့ သူ႕ရဲဲ႕သခင္ကို ေနာက္ဆံုး ႏူတ္ဆက္ေနတဲ့ ရဲေခြးေလး ဖီကို။

2014/08/26

လက္ေခ်ာင္းေလးေတြမွာလဲ ကိုယ္ပိုင္အဓိပၸာယ္ေလးေတြရွိပါတယ္။

2014/08/26

၀၁.ဘဝကိုတည့္တည့္မတ္မတ္ ေလွ်ာက္လွမ္းသြားခ်င္တဲ့ Oေသြးအမ်ိဳးအစား မိန္္းကေလးေတြဟာ Aေသြးအမ်ိုဳးအစား ေယာက်ၤားေလးေတြကို ၾကိဳက္တတ္ပါတယ္။

2014/08/26


၀၁.အေတြးအေခၚေကာင္းတဲ့ Oေသြးအမ်ိဳးအစားမိန္္းကေလးေတြ အတြက္ကေတာ့ စိတ္ခံစားခ်က္အတိုင္း

2014/08/26


နံပါတ္ ၁ ကိုေရြးလိုက္တဲ့သူကေတာ့

2014/08/26


၀၁.ကိုယ္ရဲ႕အတိတ္မွာ ၿဖစ္ခဲ့တဲ့အရာေတြဟာ အားလံုး အေကာင္းေတြခ်ည္းပါပဲ။

2014/08/26


၀၁. ဟုတ္လား မဟုတ္ဘူးလားကိုတာပဲေၿပာ !!!

2014/08/26


၀၁. ေအာ္ ခဏ ေစာင့္ပါဆိုေနမွပဲ

2014/08/26
Load More