ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/05/01

Crush ေလးက အျမဲအေခ်ခံရလို႔ စိတ္ညစ္ေနပီမလား? ဘာလို႔ က္ိုယ္႔အေပၚမွာ ေခ်ေခ်စိန္ ျဖစ္ေနလဲ၊ ဘာေတြမ်ားမွား ေနပီလဲလို ႔စဥ္းစားရင္း ေခါင္းေျခာက္ေနပီဟုတ္ ။

2018/04/30

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/04/30

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/04/29

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/04/28

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/04/27

အခုလို ေႏြြရာသီမွာ ဘက္စ္ကားစီးရင္းပဲ ျဖစ္ျဖစ္၊ ေနပူထဲမွာ သြားလာရင္းပဲျဖစ္ျဖစ္ ေခၽြးအရမ္းထြက္လို႕ စိတ္ညစ္ရတာမ်ိုဳးေတြ ၾကံဳဖူးၾကမွာပါ။

2018/04/26

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/04/26

Harvard Research အရ ေပ်ာ္ရႊင္ဖို႔ဆိုရင္ က်င္႔ၾကံျပဳလုပ္ရမဲ့ အခ်က္ (၇) ခ်က္ပဲ ရွိပါတယ္ေနာ္။

2018/04/25

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/04/25

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/04/24

ေသြးအမ်ိဳးအစား ေဗဒင္ ဖတ္လို႔ရၿပီေနာ္

2018/04/23
Load More