မင္းရွိလို႕ ၾကိဳးစားႏုိင္တယ္။

2018/09/05

"အခ်စ္အတြက္ဆိုရင္ ဘာပဲလုပ္ရလုပ္ရ ဘာနဲ႕မွ မလဲနိုင္ဘူး၊ အရာရာအားလံုးကို စြန္႕လႊတ္ရဲတယ္၊ ဘယ္အရာမွလာျပီး တားလို႔မရဘူး"

2018/09/05

"ခင္ဗ်ား မေသသင့္ဘူးဗ်။ ဟုတ္တယ္၊ တကယ္ဆို ခင္ဗ်ားမေသသင့္ေသးဘူး "

2018/09/04

၀၁. ကြန္ပ်ဳတာနဲ႔႔ ထိုင္ေနတာေဝးေနသလား

2018/09/04

ကဲ Sis တို႕ဘယ္လို ေနလဲ ...

2018/09/04

"မင္း ဒီေန႕ရံုးေနာက္က်တာ တစ္နာရီေက်ာ္ပါလားကြ၊ ဘာျဖစ္လို႕လဲ"

2018/09/03

နံပါတ္ ၁ ကိုေရြးလိုက္တဲ့သူကေတာ့

2018/09/03

ကဲ Sis တို႕ဘယ္လို လုပ္ၾကမလဲ ...

2018/09/03

ဒီေန႔ Sis တို႔ထဲမွာ ဘယ္သူက ၿဖစ္မွာလဲ ...

2018/09/02

ဒီေန႔ Sis တို႔ထဲမွာ ဘယ္သူက အညံ့ဆံုးလဲ ...

2018/09/01

★ သူ႕အသံေလးကို ၾကားခ်င္တယ္

2018/08/31
Load More