မိန္းကေလးေတြေရွ႕မွာ ကိုယ့္ကို ၾကိဳက္ေအာင္ဆိုၿပီး လိုသည္ထက္ ပိုၿပီးေၿပာဖူးတဲ့ အေတြ႕အၾကံဳရွိမွာပါ။

2014/10/07

Girls' Generation မွ Jessica ကို္ထုပ္ပယ္လိုက္ၿပီၿဖစ္ေၾကာင္း SM Entertainment က တရားဝင္ေၾကညာလိုက္ပါၿပီ။

2014/09/30

တိုက်ိဳၿမိဳ႕ကိုေရာက္ရင္ ဘယ္ေနရာေလးေတြကို သြားသင့္သလဲ။

2014/09/26


ေန႔စဥ္္နဲ႔အမွ် အခ်ိန္ေတြကုန္္္သြားပင္မဲ့ ဒီေန႔ ဘယ္လို အခ်ိန္ကုန္သြားလဲဆိုတာကို ၿပန္္စဥ္းစားမိဖို႔ အခ်ိန္မေပးႏုိင္ၾကပါ။

2014/08/26

၀၁. ဘာမွမဟုတ္တဲ့ကိစၥေလးအတြက္လည္း လိမ္ညာေၿပာဆိုတတ္လာတဲ့အခ်ိန္

2014/08/24

ပထမဆံုးေတြ႕ေသာသူဟာ သင့္ကို ေနာက္တၾကိမ္ေတြ႕ခ်င္တယ္ဆိုတာ ေၿပာဆိုဆက္ဆံမူအေပၚတြင္ အမ်ားၾကီးမူတည္ပါတယ္။

-0001/11/30
Load More